Veiligheid - Schrijver Fireworks

Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Maps
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Veiligheid

Regelgeving vuurwerk

Om de overlast van vuurwerk te beperken mag je vuurwerk alleen kopen en afsteken op vastgestelde tijden. Er komt geen landelijk verbod op vuurwerk, omdat vuurwerk bij de traditie hoort van Oud en Nieuw. Wel kunnen gemeenten het afsteken van vuurwerk verbieden op bepaalde plekken. Zoals in de buurt van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen. Het vuurwerk van vuurwerkwinkels met een verkoopvergunning kun je veilig gebruiken, omdat het voldoet aan de wettelijke eisen.

Particulieren mogen alleen nog op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk afsteken.

Voor alle informatie over de regelgeving : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk

Veilig vuurwerk afsteken

Veilig omgaan met vuurwerk begint al voordat je het afsteekt:

 • Experimenteer niet zelf met vuurwerk: maak vuurwerk nooit open!
 • Steek vuurwerk nooit los in jas- of broekzakken, maar gebruik een degelijke tas, geen plastic of nylon.
 • Trek kleding aan die tegen een stootje, vonken of vuur kan (dus geen nylon). Draag geen kleding met een capuchon.
 • Lees de gebruiksaanwijzing van te voren. In het donker kun je deze niet lezen.

Tips voor het afsteken:

 • Draag altijd een vuurwerkbril.
 • Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat.
 • Gebruik voor grondvuurwerk een klem of grip.
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, of –fakkel, sigaret of sigaar. Gebruik nooit lucifers of een aansteker.
 • Gebruik geen alcohol als je vuurwerk wilt afsteken.
 • Steek geen vuurwerk uit je hand af.
 • Hang nooit met je hoofd boven vuurwerk.
 • Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan, behalve als deze een reservelont hebben.
 • Maak weigeraars onschadelijk in een emmer water.
 • Zorg dat anderen voldoende afstand houden. Kijk voor de juiste afstand op de gebruiksaanwijzing.
 • Houd rekening met dieren.
 • Ruim na het afsteken de rommel op en maak weigeraars onschadelijk.

Legaal vuurwerk

Legaal vuurwerk moet veilig zijn voor de consument en daarom ook aan een aantal eisen voldoen.

Deze eisen zijn o.a.;
 • Er moet op de verpakking een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing op staan.
 • De naam van de importeur dient er op vermeld te staan.
 • Ook dient er een artikelnummer op te staan.
 • En er staat op vermeld dat het geschikt is voor particulier gebruik.

Met legaal vuurwerk kun je een brievenbus of verkeersbord NIET opblazen tenzij je het verbouwt, maar dat is verboden en valt daarom ook onder illegaal vuurwerk.


Iligaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk kan te hard zijn, een strijkkop bevatten, geen gebruiksaanwijzing hebben of te veel kruit naar Nederlandse norm bevatten.
Vaak worden deze in massa's geproduceerd en weinig gecontroleerd zodat de risico's groter zijn bij het gebruik hiervan. We kunnen illegaal vuurwerk herkennen aan de volgende punten.

 • Verpakking is meestal gemaakt van donkerbruin papier.
 • Er zitten niet veel kleuren aan en of op.
 • Er zit een buitenlandse gebruiksaanwijzing op (meestal Chinees).

Illegaal vuurwerk wordt soms door jongeren omgebouwd tot bommetjes in een pvc buis bijvoorbeeld waarmee de meeste ongelukken gebeuren. Het meest gekochte illegaal vuurwerk is:

 • Grote Chinese rollen.
 • Strijkers.
 • Mortierbommen.
 • Lawinepijlen.
 • Vlinders.

Door te kopen bij de reguliere, betrouwbare verkooppunten met VuurwerkChecklogo is men verzekerd van een veilig product.


CE en productveiligheid.

Vuurwerk is een pyrotechnisch artikel dat dient ter vermaak. In grote lijnen is vuurwerk ingedeeld in de volgende categorieën:

 • categorie 1: vuurwerk met zeer weinig gevaar, is ook binnenshuis te gebruiken (voorheen fop- en schetsvuurwerk).
 • categorie 2: vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik).
 • categorie 3: vuurwerk met middelmatig gevaar (meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik).
 • categorie 4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik.

De Inspectie Leefomgeving en Transport  (ILT) houdt toezicht op de naleving van de regelgeving (zie ook toezicht op productveiligheid) over vuurwerk. De ILT heeft te maken met Europese en Nationale regelgeving (Vuurwerkbesluit). Ook op het transport en de classificatie van vuurwerk houdt de ILT toezicht.

Toezicht op productveiligheid.

Een belangrijke taak voor de ILT is het testen van vuurwerk op productveiligheid (categorie 1, 2 ,3 en 4). Het meeste vuurwerk dat in Nederland tot ontbranding wordt gebracht komt uit China. Om de kwaliteit van het vuurwerk te beoordelen, worden er steekproefsgewijs vuurwerkartikelen getest. Er wordt beoordeeld of ze aan de productveiligheidseisen voldoen. Deze eisen zijn bepaald door een Europese Richtlijn en uitgewerkt in 5 normbladen. Bij deze testen wordt onder andere gekeken naar de volgende zaken: samenstelling en hoeveelheid kruit, de stabiliteit van het vuurwerkartikel, de schiethoek van vuurpijlen, het geluidsniveau van de vuurwerkartikelen, de lontvertraging, blindgangers en het te laag ontploffen van knallading in “lucht”vuurwerk (bijv. vuurpijlen en cakeboxen).

Op grond van het Vuurwerkbesluit moeten vuurwerkartikelen voorzien zijn van een CE markering. Als een CE Markering is aangebracht dan kan de consument er vanuit gaan dat dit product voldoet aan de Europese regelgeving. Dit neemt niet weg  dat een importeur van vuurwerk uiteindelijk verantwoordelijk is en blijft voor de kwaliteit en de veiligheid  van het vuurwerk dat door hem op de markt wordt gebracht.
vuurwerrk
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu